+36-30-950-9396 masterkool@masterkool.hu MASTERKOOL

Szagemisszió csökkentés

Szagemisszió csökkentés

Ipari szagtalanító berendezések

A MASTERKOOL pneumatikus és porlasztásos technológiával dolgozó rendszerei alkalmasak ipari létesítmények (kőolajfinomítók, kohók, hulladékégetők, stb.) működése során keletkező, különböző szagterheléseinek közömbösítésére / maszkírozására.

Hogyan?

A szénhidrogének elégetésekor, feldolgozásakor keletkező szagterhelés / szagemisszió (pl.: kőolaj és származékai vagy szén, koksz) mérséklése, csökkentése (kénoxidok SOx, szénhidrogének CxHy, nitrogén oxidok NOx, merkaptánok, ammóniák). Napjainkban igen nagy gondot jelent a lakosság számára a folyamatos ipari és légszennyező technológiával dolgozó gyáregységek jelenléte. Mivel a gyakran elviselhetetlen szagú kibocsájtott melléktermékek ellehetetlenítik a gyár körüli lakhatást, folyamatos panaszok érkeznek a lakosságtól a hivatalos szervekhez. Ez gyakori kellemetlenségekhez és konfrontálódáshoz vezet a vállalat és a hivatalos szervek között. Az Európai Unió környezetvédelmi alapelveinek egyik pillére: „A károk maximális eltávolításának elve – a környezeti károkat (pl. emissziók) már a szennyező forrásoknál, vagyis helyben el kell távolítani.” Cégünk ezen problémák kiküszöböléséhez, minimalizálásához kínál kombinált, több körös megoldást a MASTERKOOL pneumatikus és porlasztásos technológia alkalmazásával, amely alkalmas a kiáramló szagterhelés megkötésére, továbbá illatanyagok adagolására és ózonnal működő fertőtlenítő rendszer alkalmazására.

A MASTERKOOL pneumatikus és porlasztásos technológia lényege

  • semlegesíti (és nem elfedi!) a szagterhelés jelentős (~90%) részét
  • gazdaságosan üzemeltethető, takarékosan bánik a koncentrátumokkal, energiával
  • minimalizálja a szerviz/karbantartási költségeket
  • intelligens, figyelembe veszi a környezeti változásokat
  • automatikus vezérlésre képes, helyi viszonyokhoz igazítható működése
  • beépített öntisztító rendszer
  • folyamatos és szakaszos működésre képes az év 365 napjában

Szagtalanító rendszer felépítése

A szagtalanító rendszer fontos eleme egy ún. közömbösítő gél használata, amely a szag emisszió légtérbe való kijutásának helyén (kémények, légcsatornák) felszerelt porlasztócsúcsok segítségével jut el a semlegesíteni kívánt molekulákhoz. Ez a technológia első sorban az alacsonyabb hőmérsékletű szagterhelést hivatott közömbösíteni. A költséghatékony működés érdekében egy professzionális, szélsőséges időjárás mellett is alkalmazható meteorológiai állomás segíti az önálló vezérlőegységgel rendelkező rendszert. Ennek segítségével az időjárási viszonyoknak megfelelően történik a mikroemulziós közömbösítő oldat adagolása (szélirány, csapadék, hőmérséklet, páratartalom). Rendszereink egységeit úgy alakítottuk ki, hogy ellenálljanak az időjárás viszontagságainak, így sem a fagy, ónos eső, sem pedig a magas hőmérséklet nem jelent számukra veszélyt. Azon helyeken, ahol a közömbösítő gél nem alkalmazható gazdaságosan, ún. redundáns ozmotikus sorompórendszer alkalmazunk, amely szintén a porlasztó csúcsok segítségével jut el a szag emisszió pontjához. Fontos, hogy a rendszer működésének elve elsődlegesen nem a szagok elfedése, hanem azok semlegesítése.

A redundancia

A redundancia lényege, hogy ha egy-egy önállóan működő körben esetleges meghibásodás lép fel, akkor se álljon le a szag emisszió semlegesítése. Az esetlegesen fennmaradó (~ 10%) szagterhelés hozzáadott illatanyaggal teljes mértékben maszkírozható, így minimalizálható mind a környezet terhelése, mind a lakossági panaszok. Fontos eleme a rendszernek a szabadalommal védett, mikro emulziós koncentrátum és a vegyi közömbösítő gél, amely a szokásos, klf. illatanyagokkal működő rendszerekhez képest sokkal hatékonyabb, környezetbarát módon végzi a közömbösítés folyamatát.

Vezérlés

A rendszer központilag vezérelhető, félautomata, automatikus vagy manuális üzemmódban működtethető, a főbb, a működést befolyásoló paraméterek programozhatóak. Ez és a meteorológiai állomás teszi lehetővé, hogy a MASTERKOOL pneumatikus porlasztásos technológia minimalizálja a felhasznált koncentrátum költségeit és optimális mennyiségben, valóban csak szükség esetén használja fel azokat. Mindemellett víz- és villamos energia fogyasztása is minimális, ami a MASTERKOOL szagtalanító technológiáinál elengedhetetlen feltétel.

Szagtalanító rendszer a gyakorlatban

A professzionális közömbösítő/maszkírozó rendszer elemei (közömbösítő gél, mikro emulziós koncentrátum, illatanyag) egy nagynyomású kompresszor segítségével jutnak el a porlasztócsúcsokhoz, melyek teljes mértékben a szag emissziós egységhez alkalmazkodnak. Legyen szó kisebb- nagyobb kéményekről, vagy bármely más kivezető rendszerről, a MASTERKOOL szagtalanító technológia minden esetben tökéletes megoldást nyújt a szagterhelés közömbösítése terén.

Ipari szaghatások mérséklése

A szagterhelés –még ha az előírt határérték alatt is van – egyes esetekben problémát okozhat a lakosság körében. Egyes gázokat (pl. merkaptánok) az emberi orr akár több százezres hígítás mellett is kifejezetten kellemetlennek érez. A probléma kezeléséhez speciális, kifejezetten ipari célokra kifejlesztett közömbösítő anyagot keverünk a szagterhelést hordozó gázokhoz, melyek azzal keveredve (diffúzió) fejtik ki hatásukat. A pontszerű, diffúz és vonalas környezetterhelés esetén is alkalmazható a közömbösítő anyag, természetesen eltérő a fizikai kivitelezés mellett. Az optimális eredmény eléréséhez a nem kívánatos (pl. SOx, H2S, CxHy, NH3) molekulák nagyrészt más, szaghatás nélküli, összetett molekulaszerkezetű elemekké alakulnak. A diffúzió után megmaradó (10-20%) szennyezést olyan illatanyaggal fedik, melyeket az emberi orr szagérzékenységének figyelembevételével fejlesztettek ki, a főbb, eltérő szagterhelést jelentő csoportokra külön-külön. A közömbösítő anyagok típusai a fontosabb ismert ipari folyamatokra fókuszálnak, pl. a szennyvízkezelés, az állattartás, a fosszilis tüzelőanyagok (szén, szénhidrogének –kőolaj, földgáz) felhasználása során keletkező jellemző szaghatások csökkentésére. Mivel a szagok forrása nehezen köthető konkrét vegyületekhez, ezért az OLFAKTOMETRIÁS ANALÍZIS (MSZ EN 13725:2003) segítségével került kialakításra a közömbösítést végző aktív ágens. Az utótisztításra ajánlott rendszereink kifejezetten e problémák orvoslására kifejlesztett, szabadalmaztatott közömbösítő anyagok (Active agent). A közömbösítő anyagot a szagterhelést tartalmazó gázokhoz keverjük, mely alapján kétféle eljárást ajánlunk:

Masterkool

Polimer-mátrix tábla: a közömbösítő anyagot polimer-mátrix táblákban megkötik (halmazállapotát tekintve gél), ahonnan szublimáció útján távozik. A tábla helyezhető direkt a füstáramba, vagy külső helyről juttathatjuk a füstáramba az immár gáz halmazállapotú közömbösítő anyagot. A megkötött hatóanyag a működési körülményektől függően idővel kiürül, a tábla cseréje szükséges. E módszer előnye, hogy nem igényel működéséhez vizet, így télen/nyáron alkalmazható.

Folyékony koncentrátum: a közömbösítő anyagot folyékony halmazállapotú koncentrátum tartalmazza. Ez vízzel hígítva (0,1-5 %) aeroszol módszer segítségével, 70 BAR nyomással porlasztunk a szagterhelést jelentő gázokhoz. Az optimális hatás eléréséhez a keletkező ködpermet mérete jellemzően 5 mikron, mely változhat a helyi viszonyoktól függően. Szakembereink megtervezik Önnek a rendelkezésre álló adatok szerint, mi az optimális mód a szaghatás közömbösítéséhez. Ennek során figyelembe veszik, mennyi idő áll rendelkezésre a diffúzióhoz a megadott gáz-sebességek (pl. 10m/sec), térfogatáram és pl. kémény méretek mellett. Megoldásainkat intelligens vezérléssel tervezzük / ajánljuk, mely optimalizálja a kellékanyag felhasználást. Ezen plusz költség már egy év üzemelés alatt megtérülhet. Alkalmazhatók kis üzemektől kezdve komplex ipari komplexum, pl. egy nagyvárost ellátó hőerőműnél több ezer m3/óra emisszió esetén is. A vezérlés figyelembe veszi a szag emisszióval terhelt földrajzi sajátosságokat, pillanatnyi meteorológiai adatokat, üzemelési körülményeket, melyeket felhasználva irányítja a szagtalanító rendszert.

FIÓKOMÍrjon most!Hívjon most!
X